Ter Yde is een natuurreservaat van 80 hectaren, het kerngebied van een van de grootste duinencomplexen van onze kust dat zich ruwweg over een breedte van 2,5 km en een diepte van om en bij de 2 kilometer tussen strand en polder uitstrekt en ongeveer 260 hectaren beslaat. Het gaat om de Zeebermduinen, Karthuizerduinen, Hannecartbos, Spelleplekke, Plaatsduinen, Witte Burg en Oostvoorduinen en uiteraard Ter Yde zelf.

je kunt echt van het strand tot in het Hannecartbos passeren. Onderweg passeer je heel wat mooie duinbiotopen: stuifduinen met helmgras, mosduintjes met duinviool, duinstruweel met duindoorn… tot het Hannecartbos met ssst broedende ooievaars.

Yde staat voor schuilhaven, ankerplaats. Vandaar komt de naam onder meer 'Nieuwe Yde' en 'Coxyde' alias Koksijde.

  • Tramhalte Oostduinkerke Duinpark
  • Wandelknooppunten in 62, 63, 67, 66, 74, 73, 72, 71, 70, 69 en 68
  • Tussen fietsknooppunten 66, 24 en 96  (Westhoek en Kust)
  • Mountainbikepad Hannecartbos
  • Ruiterpad Westkust
  • Tussen Oostduinkerke-Bad en Groenendijk-Bad langs de kustbaan ter hoogte van (parkeermogelijkheid bij het Koningin Elisabeth Instituut)
Ter Yde Koksijde