De Spelleplekke ligt in een inzinking tussen de Plaatsduinen en de wijk Duinpark die rond 1930 tot ontwikkeling kwam. Aan de oostelijke rand van de Spelleplekke ligt het grote natuurgebied Ter Yde. Met de term Yde werd vroeger een schuilhaven aangeduid.

Een dergelijke haven, Nieuwe Yde, bevond zich op de plaats die nu Spelleplekke heet, aan de rand van een brede zee-inham, het Vloedgat.

Archeologische vondsten in het begin van de vorige eeuw, vooral massa's spelden ('spelle' in het dialect), zorgden voor de naamgeving van die plaats ('plekke').

De Spelleplekke heeft de vorm van een langwerpige kuip met een afwisseling van stuifduinen en struweel. In de randgebieden komen grotere niveauverschillen voor.

Landinwaarts vanuit Zeebermduinen en Ter Yde, ter hoogte van de Duinpanweg

Spelleplekkeduinen Oostduinkerke