Het Hannecartbos werd aangelegd op een gebied van graslanden en duinakkertjes.

Niet de volle 48 hectaren van het gebied werden bebost. Aan de noordoostelijke rand bevindt zich grasland, evenals aan de zuidrand, waar bovendien nog een kleine zone vroegmiddeleeuwse kopjesduinen voorkomt. Hier en daar vertoont het bos nog parkachtige trekjes, zoals een verwilderde dreef met de bomen netjes in het gelid. Ook zijn enkele van de houtwallen die de duinakkertjes afzoomden nog herkenbaar. Een waterloop loopt diagonaal door het gebied.

Na aankoop door de overheid en bescherming als natuurreservaat werd voor het bos een drastisch herstelprogramma opgesteld. Zo worden op een oppervlakte van zes hectaren afstervende bomen gekapt om de oorspronkelijke graslanden te herstellen. Het afgrazen gebeurt met de Shetlandpony's in afgebakende gebieden. De beek wordt gesaneerd, de loop ervan door stuwen gereguleerd.

Tussen Karthuizerduinen, Ter Yde, Spelleplekke en de Polderstraat (instappunt: Noordzeedreef, kleine parking nabij domein Westhoek) 

Hannecartbos Oostduinkerke