De Doornpanne en de Hoge Blekker vormen samen met de Schipgatduinen een aaneengesloten duinenmassief van 235 ha.

De Hoge Blekker (33 ha) is de blikvanger van onze kust. Met zijn 33 meter is hij de hoogste duin van de hele kuststrook. Daaraan heeft hij ook zijn naam te danken. Het was een vaste baken voor de zeelui die van ver al zijn witte kruin zagen blinken ('blekken' in het plaatselijke dialect). De Hoge Blekker is een stevige stuifduin die in de loop der tijden al heel wat afstand heeft afgelegd van zee naar het binnenland.

Het randgebied van de Doornpanne (157 ha) bestaat eveneens uit stuifduinen. Het centrale gedeelte is een panne of depressie van struweel (veel Duindoorn, vandaar de naamgeving), begroeide binnenduinen en duingrasland.

Eén van de factoren die het gebied van verkaveling bespaarde, is de aanwezigheid van de Intercommunale Aquaduin die in het gebied aan drinkwaterwinning doet. Vanop de Hoge Blekker kan je een heel groot infiltratievijver zien waar gefilterd rioolwater terug insijpelt in de duinen. Zo blijft de grondwatertafel op niveau en kan er toch drinkwater gewonnen worden.

Op 2 afgesloten gebieden van respectievelijk 32 en 16 hectaren grazen Shetlandpony's. Zij houden de begroeiing kort en helpen zo struweelvorming tegen te gaan.

  • Tramhalte Koksijde-Bad (Hoge Blekker) en Oostduinkerke Schipgat voor Doornpanne
  • Wandelknooppunten in Doornpanne – Hoge Blekker zijn 60, 59, 53, 54, 55, 50,  51, 52
  • Tussen fietsknooppunten 58 en 62 (Westhoek en Kust)
  • Mountainbikepad Paul Herygersroute
  • Bezoekerscentrum, Doornpannestraat 2 (ook ingang/parking langs de Panoramalaan of Hoge Blekkerbad (Pylyserlaan) 
Ezels in De Doornpanne