De Zeebermduinen zijn kostbaar als natuurgebied omdat ze rechtstreeks met de zee in verbinding staan. Een zone van 25 hectaren is beschermd als natuurreservaat en dat is iets meer dan de helft van het gebied (45 ha.).

Tussen het strand en de Albert I-laan ontvouwt zich een mooie staalkaart van het buitenduinenlandschap. Van de hoogwaterlijn af kunnen op het droge strand embryonale duintjes tot stand komen.

Mosduinen vormen een aaneengesloten glooiing met schakeringen van helder groen.

Evenwijdig met de Cottagelaan

Zeebermduinen