De Plaatsduinen zijn een duinenmassief van 35 hectaren dat in de late middeleeuwen tot ontwikkeling kwam en aan Oostduinkerke-Dorp grenst. In het dialect is 'de platse' de dorpskern, vandaar de toepasselijke benaming.

Hier, in het zuidelijke deel van het gebied, treffen wij bosjes aan, terwijl elders begroeide duinen en stuifduinen voorkomen.

De Plaatsduinen sluiten bij het gebied Spelleplekke en het grotere Ter Yde aan. Oorspronkelijk liepen zij in oostelijke richting tot aan het Hannecartbos.

Tussen P. Verhaertstraat, Duinparklaan en Mariapark (mogelijk instappunt: parking aan Sint-Niklaaskerk, Oostduinkerke) 

Plaatsduinen Oostduinkerke