De Oostvoorduinen zijn 65 hectaren groot. Dit weinig spectaculaire landschap is er één van vroegmiddeleeuwse kopjesduinen.

Er is weinig open zand te vinden in dit verstild landschap. De zacht golvende duinen zijn begroeid met mos of kort gras. Her en der komen struiken voor. Het is een open landschap. Dicht struweel en bosjes zijn er haast onbestaande.

Tussen de Polderstraat en de Nieuwpoortsteenweg (instappunt: parking begraafplaats Oostduinkerke, langs A. Geryllaan)

Oostvoorduinen Oostduinkerke