Natuurgebied De Schipgatduinen


De Schipgatduinen zijn een waardevol, kwetsbaar natuurgebied. Het duinengebied loopt van het strand tot aan de Koninklijke Baan, de enige hindernis die het van De Doornpanne scheidt. Het ontbreken van een verharde zeedijk is een belangrijke natuurlijke factor. Zo begint het duinlandschap al op het strand met de vorming van embryonale duintjes.

De huidige duinengordel is relatief jong en schermt een diepe panne af die het relict is van een kreek (letterlijk ‘Schipgat’) die tijdens de Middeleeuwen volledig verzandde. Aan de westelijke rand van het gebied bevindt zich één van de belangrijkste groeiplaatsen van de blauwe zeedistel, een pioniersplant die enkel kan overleven in dit ruige zeeklimaat.

Video